Logo Gmina Bransk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4615
W sumie: 13228

Archiwum newsów, strona 9

Połowa za nami! Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki”

02.03.2020

To już połowa okresu realizacji projektu w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Brańsk. Do końca lutego 2020 r. w ramach projektu zrealizowano po 48 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, z robotyki i programowania oraz zajęć naukowo-intelektualnych. W ramach projektu dzieci w OWP mają do dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne typu: monitory interaktywne 55’, zestawy robot Photon Edu + tablet, roboty z klocków Lego, interaktywne gry edukacyjne, ilustrowane słowniki, dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego, plansze do kodowania i programowania oraz encyklopedie dla dzieci i książki naukowe. Przed nami dalsza cześć zajęć rozwijających uzdolnienia oraz wyjazd edukacyjny.

więcej

Obrazek dla news_574

Społeczne badania ankietowe GUS

18.02.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego. Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych.
Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. 

więcej

Obrazek dla news_573

Zaproszenie na spotkanie

13.02.2020

Wójt Gminy Brańsk zaprasza właścicieli działek położonych przy drodze gminnej Poletyły-Świrydy na spotkanie w sprawie przebudowy drogi gminnej w obrębie miejscowości Poletyły - Świrydy. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja projektu przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1588 (Brańsk-Poletyły-Załuskie Koronne) do skrzyżowania z droga wojewódzką 681 (Roszki Wodzki-Łapy-Poświetne-Brańsk-Ciechanowiec).

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Poletyłach.

więcej

Obrazek dla news_571

Harmonogram rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych

17.01.2020

ZARZĄDZENIE NR  143/2020

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 131 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Brańsk prowadzą rekrutację do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r, poz. 1148 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/217/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym oraz określania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego             i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 143/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16.01.2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,

dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 02.03.2020 r.

do 16.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

 

od 04.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2019 r., poz. 1148/

do 23.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

do 25.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2020 r.

do godz. 12.00

29.05.2020 r.

do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 17.04.2020 r.

do godz. 12:00

do 12.06.2020 r.

do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2020 r.

do godz. 15.00

19.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

więcej

Obrazek dla news_566

JUBILEUSZ 100 – LECIA URODZIN PANA BRONISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

15.01.2020

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane ,,sto lat’’, z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat ,,dwieście’’.

Tak właśnie było 12 stycznia 2020 roku w miejscowości Klichy - Gmina Brańsk, gdzie niecodzienną uroczystość obchodził Pan Bronisław Brzozowski, mieszkaniec wsi Chojewo, który obecnie przebywa pod troskliwą opieką córki   i jej rodziny w miejscowości Klichy.

Senior rodu świętował uroczyście swoje urodziny, a okazja ku temu była wyjątkowa, ponieważ Dostojny Jubilat urodził się w 1920 roku i skończył właśnie 100 lat. Ten dzień, to nie tylko zaszczyt dla Jubilata i wielkie święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Brańsk.

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.