Logo Gmina Bransk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6218
W sumie: 117482

Archiwum newsów, strona 3

Harmonogram rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych

17.01.2020

ZARZĄDZENIE NR  143/2020

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 131 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Brańsk prowadzą rekrutację do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r, poz. 1148 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/217/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym oraz określania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego             i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 143/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16.01.2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,

dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 02.03.2020 r.

do 16.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

 

od 04.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2019 r., poz. 1148/

do 23.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

do 25.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2020 r.

do godz. 12.00

29.05.2020 r.

do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 17.04.2020 r.

do godz. 12:00

do 12.06.2020 r.

do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2020 r.

do godz. 15.00

19.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

więcej

Obrazek dla news_566

JUBILEUSZ 100 – LECIA URODZIN PANA BRONISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

15.01.2020

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane ,,sto lat’’, z racji chwili modyfikowano w sekwencji życzeń na lat ,,dwieście’’.

Tak właśnie było 12 stycznia 2020 roku w miejscowości Klichy - Gmina Brańsk, gdzie niecodzienną uroczystość obchodził Pan Bronisław Brzozowski, mieszkaniec wsi Chojewo, który obecnie przebywa pod troskliwą opieką córki   i jej rodziny w miejscowości Klichy.

Senior rodu świętował uroczyście swoje urodziny, a okazja ku temu była wyjątkowa, ponieważ Dostojny Jubilat urodził się w 1920 roku i skończył właśnie 100 lat. Ten dzień, to nie tylko zaszczyt dla Jubilata i wielkie święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Brańsk.

więcej

Obrazek dla news_565

Kalendarz imprez PODR Szepietowo

14.01.2020

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na tegoroczne Targi, które jak co roku odbywają się  na terenach wystawowych Agroarena PODR Szepietowo

Kalendarz imprez rozpoczynamy Wiosennymi Targami Ogrodniczymi, które przyciągają co roku wielu pasjonatów ogrodnictwa oraz pszczelarstwa. Będą również wystawcy  z branży budowlanej. Planujący budowę lub remont budynków gospodarczych będą mogli zapoznać się z ich ofertą.

więcej

Obrazek dla news_564

Spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z Rolnikami i Przedsiębiorcami 2020

10.01.2020

Ponad 250 zaproszonych gości zaszczyciło nas swoją obecnością na spotkaniu opłatkowym które odbyło się w niedzielę 5 stycznia na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie. Wśród nich obecni byli: Poseł na Sejm Stefan Krajewski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Komendant KPP w Bielsku Podlaskim insp. Wojciech Macutkiewicz, Komendant KP PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar Kudrewicz, Zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Bielsku Podlaskim Emilia Wielądek – Żukowska, Zastępca Burmistrza Bielska Podlaskiego Bożena Zwolińska, Kierownik Posterunku Policji w Brańsku asp. szt. Adam Gawryluk, Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, Wójt Gminy Rudka Marcin Gawrysiak oraz proboszczowie parafii znajdujących się na terenie gminy, radni, sołtysi, rolnicy i przedsiębiorcy.

więcej

Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki”

06.12.2019

Od dnia 15 października  2019 r. w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Brańsk rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”.  W ramach projektu realizowane są trzy rodzaje zajęć: rozwijające z języka angielskiego, z robotyki i programowania oraz zajęcia naukowo-intelektualne. W ramach projektu OWP zostały doposażone w monitory interaktywne 55’, zestawy robot Photon Edu + tablet, roboty z klocków Lego, gry edukacyjna z języka angielskiego, ilustrowane słowniki języka angielskiego, dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego, plansze do kodowania i programowania oraz encyklopedie dla dzieci i książki naukowe.

Wartość projektu wynosi 71 378,30 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 67 328,30 zł. Wkład własny Gminy Brańsk wynosi  4 050,00zł 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.